Sidste tur i den gamle båd, turen gik til Grenå hvor vi fangede en del hornfisk & makrel.

minkollegafreddyviserhvorstorhanshavrredskalvremendervarbenbartikkenogenpdenstrrelseiomrdethanfangedeingen_small.jpg jadetersmigjegvedikkeligehvaddeterforetansigtjeglavermengastensyntesbenbartatdetskulleforeviges_small.jpg mityndlingsvandvejrflatvandblhimmelserderikkenogetbedreendatsiddeienbd_small.jpg freddyihansquicksilverdesvrrelbhangastenindimotorproblemerpdennetur_small.jpg kvalitetenafbillederneerlidtdrligjeghavdeglemtmitkameratogderforbilledernemedminmobilmenvandetfejlerikkenoget_small.jpg
kalkklinternenordforfornsfyrherharvitrolletmangegangefremtilbagedogudendestorefangster_small.jpg deterkunblevettilendelhornfiskmakrelpdemangeturemenhavrrederneerherihvertfald_small.jpg dengamlebdenryds435fcdetteerdesidstebilledertagetafbden2dagesenerevardensolgt_small.jpg jeghavdeselvlavettrollingbarerafnyahtotrlakeretdemmedskibslakdeblevsuperflotte_small.jpg defiklak5gangeindenjegvartilfredsjegsyntesdeharenlkeroverfladefarve_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator